Categoria “otto & olaf.”

Data
7/11/ 2009

Llibre que conté 20 històries viscudes per artistes de diferentes disciplines i relatades a través del seu propi llenguatge, a la suite 516 de l‘Hotel Pulitzer Barcelona.

——

Apunt

La part biogràfica de cada artista queda diferenciada de l’obra mitjançant l’alternança de dos tipus de paper. Alhora aquests coincideixen amb els plecs d’enquadernació.

——

Característiques tècniques

  • Mida final: 165 x 230 mm
  • Coberta: Hello mat  170 g/m2
  • Guardes: Munken Pure 170 g/m2
  • Tripa a: Cyclus offset 140 g/m2
  • Tripa b: Idelal brillo 170 g/m2
  • 4+4 tintes
  • Enquadernació: Tapa dura encoixinada, cinta de lectura i numeració manual.

——

Crèdits